Každý z nás má fyzické, emocionálne, duševné, sociálne a duchovné aspekty, pričom každá z týchto častí vyžaduje pozornosť, starostlivosť, uspokojenie svojich rozvojových potrieb. A všetky navzájom súvisia, jedna druhú ovplyvňujú. S rozvojom jednej, získava nové perspektívy ďalšia.

Nedajú sa vždy striktne oddeliť, keďže napr. svoj emocionálny život realizujeme často v sociálnom kontexte, nedostatok pohybu, či nevhodná strava priamo ovplyvňujú naše duševné výkony i sociálne možnosti…

Prílišná pozornosť jedného aspektu a zanedbanie ostatných, môže spôsobiť disbalans. A naopak. Spokojnosť v osobnom živote nás vie posunúť aj v kariére. Keď sme vyrovnaní so sebou, úspešne pôsobíme ako presvedčiví, inšpiratívni lídri…