Tímový koučing

Koučing pre pracovné tímy, oddelenia a skupiny zamestnancov, ktorí potrebujú zlepšiť výkon a vzájomnú spoluprácu

Tímový koučing je určený pre tímy v rôznych fázach ich vývoja keď potrebujeme:

  • dospieť ku konsenzu medzi členmi tímu
  • vyriešiť konflikt alebo “blbú náladu” v tíme
  • „vytiahnuť“ tichých, stlmiť prihlučných členov tému
  • zvýšiť výkon – efektivitu – produktivitu celého tímu
  • potiahnuť zo stereotypu a stagnácie – zapáliť pre zmenu
  • zaviesť zmenu v práci tímu
  • mnohé ďalšie situácie, kde obvyklé vedenie ostáva bez odozvy.
Mám záujem o tímový koučing