Potrebné je dohodnúť si termín. Ak nedvíham telefón, napíšte SMS alebo e-mail, odpoviem.

Na prvé stretnutie odporúčam rezervovať si 90 minút, nakoľko súčasťou stretnutia bude dohoda, čo sa bude diať na tomto a nasledujúcich stretnutiach, dohoda o predpokladanom počte stretnutí, frekvencii stretnutí a forme / mieste stretnutí a forme platby.

Na každom stretnutí sa v prvej časti venujeme identifikácii kontraktu – teda témy, či zadania, ktorým sa chcete / potrebujete zaoberať. Definovanie kontraktu môže trvať aj viacero stretnutí a je potrebné, aby klient i kouč boli pri jeho hľadaní trpezliví. Nie je totiž asi nič frustrujúcejšie, ako venovať hodiny koučingu, blúdiac v tézach, témach, úvahách, ktoré nie sú reálnym zadaním, ale sú to zástupné racionalizácie, či súvisiace okolnosti, nie však reálny kontrakt / problém / zadanie.

Je častým javom, že samotným pomenovaním kontraktu klient veľmi rýchlo nájde efektívne riešenia, ktoré hľadal / potreboval a s ktorými je spokojný.

Nezriedka v koučingu prebieha proces cibule, kedy s odkrytím jednej témy vychádzajú na povrch ďalšie a ďalšie.

Klient pomerne často prichádza v presvedčení, že potrebuje vyriešiť nejakú konkrétnu záležitosť a v procese koučingu zistí, že daná téma je tak silno previazaná s ďalšími, pre klienta významnými okolnosťami, že hľadá iné riešenie, pátra po ďalších zdrojoch, volí nové postoje, prípadne začne pracovať na komplexnom riešení problému, resp. akceptácii danej situácie.

Koučing je pestrý ako život sám.

Klient sám vie, kedy je s riešeniami spokojný, kedy dosiahol, čo hľadal / potreboval. Zažíva „aha“ momenty, či už priamo na stretnutí, alebo medzi sedeniami, kedy pracuje na úlohách, ktoré si na koučingu zadal.

Keďže sa jedná o intenzívny proces, obvyklý počet stretnutí býva 6 až 12, kedy klient implementuje zmeny, ktoré si predsavzal a o rok, či dva prichádza s novou situáciou, ktorú si chce prejsť, prevziať za ňu zodpovenosť, kreatívne ju uchopiť.