Kariérny koučing pre jednotlivocov

Nikdy nie je neskoro postúpiť o kúsok vyššie

Pôvodnou profesiou som personálny manažér s mnohoročnou odbornou a poradenskou praxou.

Sprevádzam ľudí a firmy tak, aby si vhodní kandidáti našli vhodné firmy, aby vzájomne ladili, aby spolu dosahovali úspechy.  Aby ich to spolu bavilo. To ma baví.

Pri kariérnom koučingu sa spolu zameráme na témy:

 • kam smerovať svoju kariéru s ohľadom na možnosti, príležitosti a predpokladaný vývin trhu
 • ísť alebo ostať
 • ako sa dobre rozhodnúť medzi viacerými ponukami
 • ako sa dobre pripraviť na dôležité stretnutie / interview
 • ako vyriešiť konflikt na pracovisku
 • ako rozvinúť / posilniť / podporiť sebavedomie / sebadôveru
 • ako rozvinúť prezentačné zručnosti
 • ako byť stále / opäť konkurencieschopný
 • ako rozšíriť svoje kontakty – posilniť svoju sieť
 • ako riešiť silnejúci tlak na výkon / angažovanosť, keď  energia / čas nepribúdajú a nestratiť pritom vplyv
 • ako poslať slušne šéfa do hája
 • hranice, ich nastavenie a udržanie
 • ako povedať nie a neprísť o miesto
 • ako reagovať, keď sa na mňa presúva práca iných
 • ako reagovať na nevhodné správanie kolegu
 • nechápem prečo sa ocitám v situáciách, ktoré som nemal dopustiť
 • šikana a čo s tým / obeť, aktér, účastník
 • ako prijať neakceptovateľné
 • mnohé ďalšie témy, nadväzujúce na efektívnu pôsobenie v práci, či podnikaní.
Mám záujem o konzultáciu