Koučing pre firmy a koučing pre zamestnancov

Objavte potenciál, ktorý je ukrytý v ľudoch vo vašej firme

Ak si chcete udržať tých najlepších zamestnancov, potrebujete sa o tom najlepšom v nich dozvedieť. V bezpečnom, akceptujúcom, podporujúcom prostredí. A toto prostredie nám pomôže vytvárať práve koučing.

Koučing, podporujúci osobný rozvoj ako stabilizujúci a motivujúci prostriedok v práci s talentami a kľúčovými ľuďmi úspešnej firmy.

Koučing pre manažérov, koučing pre zamestnancov, koučing pre tímy.

Som personálny manažér s mnohoročnou praxou. A či už vo firmách, na pohovoroch, rokovaniach, v tímoch, školeniach, tréningoch, konzultáciách, či na poradách, zažívam veľké množstvo reakcií a interakcií ľudí, prejavov postojov, názorov, presvedčení a hodnôt.

A nikdy ma tento svet neprestáva fascinovať, baviť.

Biznis koučing

V biznis koučingu si klienti často odpovedajú na otázky:

 • ako byť dobrým manažérom / lídrom
 • ako inšpirovať svojich ľudí
 • ako motivovať, viesť, ako byť dobrým príkladom, človekom
 • ako zvýšiť svoje sebavedomie
 • ako pomôcť ľuďom prijať zmenu
 • ako zlepšiť prezentačné, komunikačné, vyjednávacie zručnosti
 • ako dostať pod kontrolu ciele / energiu / čas
 • mnohé ďalšie otázky, nadväzujúce na efektívnu prácu / spoluprácu s ľuďmi.
Chcem vedieť viac o biznis koučingu

Tímový koučing

Tímový koučing je určený pre tímy v rôznych fázach ich vývoja keď potrebujeme

 • dospieť ku konsenzu
 • vyriešiť konflikt
 • „vytiahnuť“ tichých, stlmiť prihlučných
 • zvýšiť výkon – efektivitu – produktivitu
 • potiahnuť zo stereotypu a stagnácie – zapáliť pre zmenu
 • zaviesť zmenu
 • mnohé ďalšie situácie, kde obvyklé vedenie ostáva bez odozvy.
Mám záujem o tímový koučing

Kariérny koučing

Kariérny koučing je zameraný na témy:

 • kariéra z dlhodobého hľadiska a kam ďalej smerovať svoju kariéru s ohľadom na možnosti / pozície, trhu
 • potreba pripraviť sa na budúce príležitosti a systematicky pracovať na svojom osobnom rozvoji
 • rozhodovanie medzi viacerými možnosťami
 • potreba podpory pri definovaní a napĺňaní predsavzatí a cieľov
 • potreba vyriešiť osobný alebo interpersonálny konflikt…
Chcem vedieť viac kariérnom koučingu