Koučing pre jednotlivcov

Objavte všetok potenciál, ktorý je vo vás ukrytý

Svet sa mení. A my sa potrebujeme meniť s ním. Permanentné požiadavky na učenie sa, osobný rozvoj, flexibilitu, pozitívne akceptovanie zmeny, nás privádza oveľa častejšie ako kedy pred tým na rázcestia rozhodovania. – A pri tomto rozhodovaní, aby sme v tlaku meniacich sa vonkajších okolností, nestratili samých seba, nám pomáha práve koučing.

Kariérny koučing pre jednotlivcov

Pôvodnou profesiou som personálny manažér s mnohoročnou odbornou a poradenskou praxou. Sprevádzam ľudí a firmy tak, aby si vhodní kandidáti našli vhodné firmy, aby vzájomne ladili, aby spolu dosahovali úspechy.  Aby ich to spolu bavilo. To ma baví.

Osobný rozvoj, osobný koučing | hanahochel.sk - profesionálny kouč

Kariérny koučing

Kariérny koučing je zameraný najmä na témy:

 • kam smerovať svoju kariéru s ohľadom na možnosti, príležitosti a predpokladaný vývin trhu
 • ísť alebo ostať
 • ako sa dobre rozhodnúť medzi viacerými ponukami
 • ako sa dobre pripraviť na dôležité stretnutie / interview
 • ako vyriešiť konflikt na pracovisku
 • ako rozvinúť / posilniť / podporiť sebavedomie / sebadôveru
 • ako rozvinúť prezentačné zručnosti…
Zaujíma ma kariérny koučing

Life koučing

V life koučingu sa najčastejšie stretávam s týmito okruhmi:

 • mám všetko, čo som chcel a predsa nie som šťastný
 • mám rodinu, priateľov a cítim sa osamelý
 • chýba mi zmysel snaženia
 • nerozumiem, prečo sa v niektorých situáciách zachovám v rozpore s tým, ako si zaumienim / plánujem / chcem
 • potrebujem zvýšiť sebaistotu a sebavedomie…
Zaujíma ma Life koučing
Osobný koučing, motivácia, osobný rozvoj | hanahochel.sk - profesionálny kouč
Wife koučing, koučing pre ženy, osobný rozvoj | hanahochel.sk - profesionálny kouč

Wife koučing – žiť o sebe pravdu

Koučing pre ženy, v ktorom pomáham riešiť tieto témy:

 • mám všetko, čo som chcela a stále nie som šťastná
 • nerozumiem, prečo sa v niektorých situáciách zachovám v rozpore s tým, ako plánujem / chcem
 • som úspešná, nikto však nevie, že si neverím, potrebujem pracovať na svojej sebadôvere
 • potrebujem si vytvoriť priestor pre svoj osobný rozvoj
 • snažím sa o kontrolu iných a nedarí sa mi
Zaujíma ma Wife koučing