Koučing pre jednotlivcov

Objavte všetok potenciál, ktorý je vo vás ukrytý

Svet sa mení. A my sa potrebujeme meniť s ním. Permanentné požiadavky na učenie sa, osobný rozvoj, flexibilitu, pozitívne akceptovanie zmeny, nás privádza oveľa častejšie ako kedy pred tým na rázcestia rozhodovania. – A pri tomto rozhodovaní, aby sme v tlaku meniacich sa vonkajších okolností, nestratili samých seba, nám pomáha práve koučing.

Kariérny koučing pre jednotlivcov

Pôvodnou profesiou som personálny manažér s mnohoročnou odbornou a poradenskou praxou. Sprevádzam ľudí a firmy tak, aby si vhodní kandidáti našli vhodné firmy, aby vzájomne ladili, aby spolu dosahovali úspechy.  Aby ich to spolu bavilo. To ma baví.

Kariérny koučing

Kariérny koučing je zameraný najmä na témy:

 • kam smerovať svoju kariéru s ohľadom na možnosti, príležitosti a predpokladaný vývin trhu
 • ísť alebo ostať
 • ako sa dobre rozhodnúť medzi viacerými ponukami
 • ako sa dobre pripraviť na dôležité stretnutie / interview
 • ako vyriešiť konflikt na pracovisku
 • ako rozvinúť / posilniť / podporiť sebavedomie / sebadôveru
 • ako rozvinúť prezentačné zručnosti…
Zaujíma ma kariérny koučing

Life koučing

V life koučingu sa najčastejšie stretávam s týmito okruhmi:

 • mám všetko, čo som chcel a predsa nie som šťastný
 • mám rodinu, priateľov a cítim sa osamelý
 • chýba mi zmysel snaženia
 • nerozumiem, prečo sa v niektorých situáciách zachovám v rozpore s tým, ako si zaumienim / plánujem / chcem
 • potrebujem zvýšiť sebaistotu a sebavedomie…
Zaujíma ma Life koučing

Wife koučing – žiť o sebe pravdu

Koučing pre ženy, v ktorom pomáham riešiť tieto témy:

 • mám všetko, čo som chcela a stále nie som šťastná
 • nerozumiem, prečo sa v niektorých situáciách zachovám v rozpore s tým, ako plánujem / chcem
 • som úspešná, nikto však nevie, že si neverím, potrebujem pracovať na svojej sebadôvere
 • potrebujem si vytvoriť priestor pre svoj osobný rozvoj
 • snažím sa o kontrolu iných a nedarí sa mi
Zaujíma ma Wife koučing