Koučing – prehľadný a mimoriadne účinný nástroj. Hľadí vpred, mobilizuje zdroje, nachádza klientove riešenia. Ponúka nové pohľady, ukazuje sprektrum, ktoré klient spravidla nevníma, otvára oči, uši. Je hravý, uvoľňuje, oslobodzuje a sprevádza. Vynikajúci nástroj osobného rozvoja.

Koučing je metóda, ktorá sa zrodila v športe a pri svojom ďalšom vývoji sa inšpirovala  psychológiou, neurológiou, pedagogikou i filozofiou. Ovplyvňovaná je humanistickým a behaviorálnym prístupom, geštalt teóriou i psychoanalýzou. Nejedná sa však o zmes všehochuti, ale seriózny, výskumom potvrdený prístup pomoci. A hoci aj v koučingu existuje viacero teórií a smerov, zrelí, skúsení kouči, podobne ako psychoterapeuti z rozličných škôl, nachádzajú na vrchole svojho pôsobenia rovnaké, resp. veľmi podobné intervencie ako účinné a správne.

Hoci je koučing vďaka svojej efektivite spravidla rýchly nástroj, jeho najliečivejšou ingredienciou je – tak ako pri ostatných pomáhajúcich povolaniach – vzťah.  Autentický záujem, prijatie klienta takého aký je. Bez posudzovania, odsudzovania, bez radenia, či riadenia. Jediný expert na danú situáciu a klientov život je klient sám. Definitívne. A úlohou kouča je sprevádzať ho na ceste k sebe, k pochopeniu a prijatiu. Alebo zmene.

Podmienkami úspechu koučingu sú „len“ klient, ktorý má aktuálnu potrebu zmeny a kouč profesionál, ktorý má metódu nielen prečítanú, ale aj natrénovú, a to hodinami výcvikov, tréningov, hodinami praxe.