Wife koučing – koučing určený ženám

Žiť o sebe pravdu

Ako žena dokážem veľmi dobre pochopiť problémy, situácie aj ťažké životné rozhodnutia, ktoré musia ženy čas od času prekonať.

A že ich niekedy nie je málo, je zrejmé.

Ponúkam nielen priateľskú pomoc a vypočutie, ale najmä dlhoročné skúsenosti a rady, vďaka ktorým vás pokúsim nastaviť správnym smerom.

V koučingu, určenému ženám, sa zameriavam na tieto témy:

 • mám všetko, čo som chcela a stále nie som šťastná
 • nerozumiem, prečo sa v niektorých situáciách zachovám v rozpore s tým, ako plánujem / chcem
 • som úspešná, nikto však nevie, že si neverím, potrebujem pracovať na svojej sebadôvere
 • potrebujem si vytvoriť priestor pre svoj osobný rozvoj
 • snažím sa o kontrolu iných a nedarí sa mi
 • mám rodinu, priateľov, no cítim sa osamelá
 • môže za to manžel ako sa cítim alebo ja
 • deti vylietajú z hniezda a zrazu sa cítim nepotrebná
 • strácam priateľky
 • neviem ako ďalej vo vzťahu, ktorý ma neuspokojuje
 • nechápem prečo sa ocitám v situáciách, ktoré som nemala dopustiť
 • nedarí sa mi prestať stretávať sa s ľuďmi, ktorí si ma nevážia / nestretávam sa s ľuďmi, ktorí ma podporujú
 • nedarí sa mi schudnúť
 • nedarí sa mi skončiť so zlozvykom, ktorým si ubližujem
 • chcem začať športovať, no len sľubujem a nič nedodržím
 • potrebujem sa pravidelne hýbať, nemám však výdrž
 • predsavzatia však nedodržím
 • mnohé ďalšie témy, nadväzujúce na zmysluplné bytie so sebou, s ľuďmi, vo svete.
 • mnohé ďalšie témy, nadväzujúce na zmysluplné bytie so sebou, s ľuďmi, vo svete.
Mám záujem o konzultáciu